El TS falla a favor de l’Ajuntament en el cas de la taxa per al gravamen de les línies elèctriques Imprimeix

El Tribunal Suprem declara que no escau el recurs de cassació interposat per Red Eléctrica de España contra la sentència de 2019 del TSJC.

 

Lnies_dAlta_Tensi_2


La Sala del Contenciós-Administratiu, secció segona, del Tribunal Suprem (TS) ha fallat a favor de l’Ajuntament d’Aitona i avala -tal com ho va fer l’any 2019 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)- que el consistori aitonenc gravi a les empreses elèctriques per la utilització del domini públic de les seves instal·lacions de transport d’energia.

 

Així ho estableix la sentència del TS feta pública el passat 5 de maig i que desestima el recurs de cassació interposat per Red Eléctrica de España (REE) contra la sentència de 2019 del TSJC.

 

Cal recordar que el TSJC, en aquesta sentència del 2019, avalava l’Ordenança Fiscal aprovada per l’Ajuntament d’Aitona que establia la regulació i les tarifes de la taxa. L’Alt Tribunal acceptava que el consistori valorés com a construccions les línies elèctriques d’alta tensió a efectes del càlcul de la base imposable de la taxa per la utilització del domini públic local; principalment, camins. En contra del criteri de REE, el TSJC validava aquest gravamen que s’ha fixat prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament si els béns afectats no fossin de domini públic.

 

En aquest sentit, fins a data actual, aquesta taxa representa uns ingressos anuals per a l’Ajuntament d’Aitona que ascendeixen fins als 5.550€. A més, Aitona és en un dels primers municipis catalans i d’arreu de l’Estat espanyol en implantar la taxa municipal per l’ús de terreny públic, fet que permet nodrir les arques municipals sense cap cost per als seus veïns i veïnes.